کلیپ سینمایی «من دچار خفقانم» استاد شجریان

در کلیپ فوق از فیلم های قصه ها-طهران، تهران-سگ کشی-طلای سرخ-زندگی خصوصی-سیزده-لانتوری-امکان مینا-شیفت شب- مسافران-دایره-رسوایی-انزوا-ملی و راه های نرفته اش-بوفالو

ادامه خواندن کلیپ سینمایی «من دچار خفقانم» استاد شجریان