چالشی برای هنرمندان و مسئولان در حمایت از مردم کرمانشاه

چالش برنامه #نوآوران در دعوت از #هنرمندان، #بازیگران، #ورزشکاران، #سرداران، #مداحان، #سیاسیون و … برای شركت در حمایتی اصولی و علمی از مردم زلزله زده کرمانشاه.

ادامه خواندن چالشی برای هنرمندان و مسئولان در حمایت از مردم کرمانشاه