جعبه گشایی مک بوک پرو ۲۰۱۷

من به عنوان یک کاربر ویندوز، سالهاست که از کامپیوترهای ویندوزی استفاده میکنم، اما برای اولین بار و به عنوان یک پی سی باز(!) نگاهی عمیق تر به مک داشته باشیم. من حسین میرنژاد هستم و این جعبه گشایی مک بوک پرو ۲۰۱۷ است.

ادامه خواندن جعبه گشایی مک بوک پرو ۲۰۱۷