گپ دیجیتال مارکتینگ (1 ویدیو) 1 مدیردیجیتال

قسمت اول گفت وگو با «حورا وکیلی» مدیر ارتباطات بازاریابی ریحون و مشاور کاله:

ادامه خواندن گپ دیجیتال مارکتینگ (1 ویدیو) 1 مدیردیجیتال