برپا ۶: شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی با صداهایی جدید

برپا | نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش کشور | دکتر علی عبدالعالی با شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی گفتگو می کند *** شما می توانید اپلیکیشن ستاره اول را از این لینک دریافت نمایید: https://goo.gl/sorJUJ *** همراه شو فضایی را برای اجرای یک #برپا ی اختصاصی در سازمان ها، مدارس و دانشگاه ها نیز فراهم کرده است.

ادامه خواندن برپا ۶: شقایق دهقان و مهراب قاسم خانی با صداهایی جدید